“بارش مهر و مرگ”
A RAIN OF LIGHT & DEATH


April 5 – May 5 , 2019
Opens Friday 5 April 6-9PM

FINAL FINAL.jpgUsing the deeply incongruous history of Iran as a framing device, A Rain of Light and Death assembles a selection of works by Iranian artists from a range of generations and backgrounds. If a framing device both excludes specific ideas while focusing attention on others, each of the works shown in A Rain of Light and Death follow a similar imperative. Perhaps the only conceptual through-line of the presentation is heterogeneity itself: the exhibition brings together highly-varied works, scattered over generations and geographies, in order to reveal the numerous divisions and conflicts throughout their authors’ origins. Without recourse to a unified, collective consciousness, each of these artists—like each Iranian—carry a unique, densely stratified, often conflicted conception of home. Rather than attempting to forge a linear narrative or unified image of their authors’ cultural origins, the works exhibited in A Rain of Light and Death seeks to manifest the conditions of social and political strife endemic to the history of Iran. Each work indicates both a hope for the future—a brilliant light at the end of a long, dark tunnel—and, conversely, a sense of despair, as a seemingly inescapable cycle of destruction appears to advance toward a destructive terminus. Themselves existing as fragments of a location and zeitgeist beset by cataclysm, the works collectively embody the brokenness of the histories to which they belong. Descending earthward from the fraught realm of the Angel of History, their images surround us, dispersed yet immersive, like a rain of light and death.

---
A Rain of Light and Death constitutes the first group exhibition at 17Essex, and is dedicated to the people of Iran and their multiple histories.

Artists exhibited: Sadaf H. Nava, Shirin Neshat, Sahra Motalebi, Borna Sammak, Pooneh Maghazehe, Raha Raissnia, Sara Dehghan, Setareh Shahbazi, Amin Akbari, Afruz Amighi, Bahar Sabzevari, Sareh Imani, Yasi Alipour, Atieh Sohrabi, Farshid Shafiey, Nicky Nodjoumi, Ali Chitsaz, Alex Zandi.بارش مهر و مرگ* حاصل گردهمايي آثاري پراكنده از هنرمنداني ايراني است كه نه سبك و روش مشتركي دارند و نه به طرز نگاه يا نسلي مشخص دلالت مي كنند. اين آثار بناست تا زير آسمان كوچك سيمانيِ سقف اين اتاق يا گالري چند روزي هم خانه باشند بي آنكه با يكديگر هم ريشه شوند يا دست به دست هم بسپارند. اين خصلت نامنسجم، درحقيقت زاييده تجربه تاريخي نامنسجمي است كه نه تنها هنرمندان بلكه مردم ايران از سرگذرانده اند. شايد تنها خصلت مشتركي كه اين آثار را براي برهه اي كوتاه به يكديگر كمي نزديك مي كند اشاره اي دوگانه و پنهان باشد كه از متن تاريخ پاره پاره ايران به درون بطن يكايك اين آثار رخنه كرده است: اشاره به اميد، آفتاب و مهر بي دريغ، و در عين حال اشاره به تاريكي، آشوب و مرگ پر دريغ. قطعاتي درآميخته با بارش مهر و مرگ

صحرا مطلبی، پونه مغازه ای، رها رئيس نيا، برنا سمك، إفروز آميقی، بهار سبزواري، صدف نوا، شيرين نشاط، سارا دهقان، ستاره شهبازی، أمين اكبري، عطيه سهرابي، ساره ايماني، يأسي عليپور، فرشيد شفيعی، علي چيت ساز،الکس زندی، نيكزاد نجومي  

برگرفته از نام نمايشنامه اي از عباس نعلبنديان، نمايشنامه نويس ايراني ۱۳۲۶–١٣٦٧*